Entreprenør: MTHøjgaard A/S

Projekt: Ceres Allé, Århus 

 

Dan-Element A/S har leveret:

Vægge

Sandwichfacader

Trapper og reposer

Huldæk

Bjælker og søjler

Montage