Entreprenør: Banedanmark

Projekt: TCC Øst, kontrolcenter

 

Dan-Element A/S har leveret:

Cirkelvægge

Trapper og reposer

Søjler

Bjælker

Montage