Vi har mange stærke sider

ISÆR AF BETON

Æblelunden, Stenløse

Dan Element A/S har leveret:

  • Sandwichfacadeelementer 
  • Skillevægge 
  • Huldæk
  • Terrazzotrapper og reposer 
  • Bjælker

  • Projekt: Æblelunden, Stenløse
  • Entreprenør: Byggeselskabt Paulsen