Vi har mange stærke sider

ISÆR AF BETON

Hotel Copenhagen Island

Dan Element A/S har leveret:

  • Trapper og reposer
  • Gelændere

  • Projekt: Hotel Copenhagen Island
  • Entreprenør: Arpe & Kjeldsholm A/S