Vi har mange stærke sider

ISÆR AF BETON

IBB Køge

Dan Element A/S har leveret:

  • Sandwichfacadeelementer
  • TTS tagplader
  • Vægge
  • Huldæk
  • Montage 

  • Projekt: IBB Køge
  • Entreprenør: BB Byggeindustri