Vi har mange stærke sider

ISÆR AF BETON

Kulturcenter Limfjord

Dan Element A/S har leveret:

  • Sandwichfacader
  • Betonvægge
  • Betontrapper
  • TTS tagplader
  • Huldækelementer

  • Projekt: Kulturcenter Limfjord
  • Entreprenør: K.O. Madsen A/S